Vragen?  088-7707888
Vragen?  088-7707888

Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe.

Veiligheid, kwaliteit en innovatie
Veiligheid, kwaliteit en innovatie staan bij Randstad Tours hoog in het vaandel. Ons bedrijf is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Met het verkrijgen van dit certificaat is aangetoond dat de bedrijfsprocessen voldoen aan de wet- en regelgeving en dat er streng wordt toegezien op de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van arbeids- en rusttijden. De optimale bedrijfsvoering die hieruit voortvloeit, zorgt ervoor dat onze kwaliteitseisen gewaarborgd kunnen worden. Met aanvullende registraties en controles garanderen we optimaal gebruik van de door ons geleverde diensten.

 

Onze chauffeurs
Onze chauffeurs, tevens uw reisleider, zijn natuurlijk een onmisbare schakel in het geheel. Door middel van beroepsgeoriënteerde opleidingen van onze eigen Academy garanderen ze de veiligheid van onze reizigers. Met deze opleidingen richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit van onze chauffeurs op gebied van hulpverlening tijdens calamiteiten en het sociale vlak. Tevens richten wij ons hiermee op het optimaliseren van het rijgedrag ten behoeve van het milieu.

 

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid en milieu staan centraal binnen onze organisatie. Het ISO 14001:2015 certificaat is een bewijs hiervan, deze biedt u als klant maximale garanties op gebied van milieumanagement. Wij streven ernaar om milieuschade te voorkomen en onze milieuprestaties continu te verbeteren door duurzame oplossingen te zoeken en altijd te blijven kijken naar milieuvriendelijkere middelen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tevens een belangrijke pijler in onze bedrijfsvoering, daarom is ervoor gekozen om de internationale norm ISO 26000:2010 te implementeren in onze organisatie. Deze richtlijn is ontwikkeld om mondiaal bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en is tevens een instrument om maatschappelijke verantwoordelijkheid kenbaar te maken ten gunste van werknemers, leefomgeving en milieu.

 

    

Randstad Tours

Een bus huren? Dan kan!

Wat wij u ook kunnen bieden … verzorgde dagtochten, schoolreisjes, rolstoelvervoer, wintersportpendel, fietsaanhangers en compleet verzorgde reizen op maat. Vindt u het niet op onze site, bel gerust want veel van onze producten zijn maatwerk.


Postbus 20686
1001 NR Amsterdam

088-7707888

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

ipsis